تبلیغات
زبان - در باره من
 
 


مهران هستم امیدوارم از این وبلاگ خوشتون بیاد.

گاه زخمی که به پا داشته ام زیر و بم های زمین را به من آموخته است.